5. Beheer openbare ruimte

Lasten € 14.118 € 14.231
Baten € 644 € 971
Saldo € 13.474 € 13.260
Ga naar programma

14. Bereikbaarheid

Lasten € 7.288 € 7.062
Baten € 4.720 € 5.518
Saldo € 2.568 € 1.543
Ga naar programma

11. Bestuurlijke Aangelegenheden

Lasten € 11.694 € 12.063
Baten € 117 € 166
Saldo € 11.577 € 11.898
Ga naar programma

9. Cultuur en Monumentenzorg

Lasten € 7.723 € 7.488
Baten € 1.314 € 1.337
Saldo € 6.409 € 6.151
Ga naar programma

16. Dienstverlening

Lasten € 2.711 € 2.903
Baten € 1.307 € 1.436
Saldo € 1.404 € 1.467
Ga naar programma

8. Economische Zaken, Media, Toerisme en Evenementen

Lasten € 3.282 € 2.954
Baten € 813 € 715
Saldo € 2.469 € 2.238
Ga naar programma

1. Financiën

Lasten € 6.524 € 11.310
Baten € 169.056 € 167.217
Saldo € 162.532 € 155.906
Ga naar programma

6. Milieubescherming, Natuur en Leefbaarheid

Lasten € 21.506 € 20.628
Baten € 18.520 € 18.308
Saldo € 2.986 € 2.320
Ga naar programma

3. Onderwijs en Jeugdzaken

Lasten € 33.640 € 32.554
Baten € 2.438 € 3.075
Saldo € 31.202 € 29.479
Ga naar programma

10. Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer

Lasten € 8.142 € 8.125
Baten € 63 € 54
Saldo € 8.079 € 8.070
Ga naar programma

15. Ruimtelijke Ordening

Lasten € 2.796 € 2.640
Baten € 0 € 32
Saldo € 2.796 € 2.609
Ga naar programma

2. Sociale Zaken

Lasten € 53.077 € 53.000
Baten € 27.518 € 27.679
Saldo € 25.559 € 25.321
Ga naar programma

12. Sport en recreatie

Lasten € 4.080 € 4.137
Baten € 718 € 912
Saldo € 3.362 € 3.225
Ga naar programma

13. Vergunningverlening en Handhaving

Lasten € 6.365 € 6.341
Baten € 2.639 € 2.085
Saldo € 3.726 € 4.256
Ga naar programma

4. Welzijn en Zorg, inclusief Volksgezondheid

Lasten € 54.490 € 44.819
Baten € 8.105 € 4.742
Saldo € 46.386 € 40.078
Ga naar programma

7. Wonen / ISV

Lasten € 20.019 € 21.606
Baten € 18.389 € 26.654
Saldo € 1.630 € 5.048
Ga naar programma