Lasten € 2.711 € 2.903
Baten € 1.307 € 1.436
Saldo € 1.404 € 1.467
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

F.G.J. Voorink

Missie

Digitaal & snel – zichtbaar, anders en samen

Waar voorheen de individuele dienstverlening centraal stond, is de focus nu gericht op de buurt, wijk en regio, met name wil de gemeente meer vanuit de wijken werken. Dienstverlening in de buurt waar dat kan, vanuit het gemeentehuis waar dat moet en elders in de regio als dat efficiënter is.

De maatschappij verandert. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en inwoners veranderen mee en de organisatie past zich aan.  Door een wijkgerichte en oplossingsgerichte werkwijze, versterking van participatie en het delen van verantwoordelijkheden kan sneller ingespeeld worden op behoeften en wensen van de inwoners. Wij zetten in op digitalisering, innovatie, efficiencyverbetering en het overdragen van taken en faciliteiten aan de samenleving. Maar ook een persoonlijke benadering en maatwerk wanneer dat wenselijk is.