Sociale structuur

Begroting 2015

Rekening 2015

Per 1 januari

Per 1 januari

Aantal inwoners

86.700

87.161

waarvan 0 t/m 19 jaar

19.310

19.481

waarvan 20 t/m 64 jaar

51.390

51.103

waarvan 65 jaar en ouder

16.000

16.577

Aantal uitkeringsgerechtigden

2.000

1.975

(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen) 

Aantal werknemers werkvoorzieningsschappen

426

409

Fysieke structuur

Begroting 2015

Rekening 2015

Per 1 januari

Per 1 januari

Oppervlakte gemeente in hectares

4.562

4.560

waarvan binnenwater

73

75

Aantal woonruimten 

41.081

40.877

Lengte van de wegen in km

294

294

waarvan wegen buiten de bebouwde kom

34

34

waarvan wegen binnen de bebouwde kom

260

260

Lengte van recreatieve fiets-, ruiter-, wandelpaden in km

104

104

Lengte van de waterwegen in km

13

13

Openbaar groen in ha

303

303

Financiële structuur

Begroting 2015

Rekening 2015

Totaal

Per inw.

Totaal

Per inw.

(x € 1.000)

(x € 1)

(x € 1.000)

(x € 1)

Exploitatielasten begroting

243.485

2.808

255.901

2.936

Opbrengst belastingen 

19.273

222

19.810

227

Algemene uitkering gemeentefonds

134.297

1.549

136.294

1.564

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 1 januari

347.765

4.011

324.704

3.725

Eigen financieringsmiddelen per 1 januari

129.370

1.492

113.946

1.307

Vaste schuld per 1 januari

158.000

1.822

158.480

1.818