Lasten € 8.142 € 8.125
Baten € 63 € 54
Saldo € 8.079 € 8.070
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

P.I. Broertjes

Missie

De gemeente wil samen met inwoners en veiligheidspartners zorgen voor een veiliger Hilversum, werken aan een toenemend veiligheidsgevoel en voldoende aandacht schenken aan slachtoffers. Preventie is in dit streven een speerpunt.