Lasten € 4.080 € 4.137
Baten € 718 € 912
Saldo € 3.362 € 3.225
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

F.G.J. Voorink

Missie

Alle inwoners van Hilversum worden aangemoedigd in elke fase van hun leven naar eigen voorkeur en op grond van zelf gekozen redenen aan recreatie, beweegactiviteiten en sport deel te nemen, dan wel daarbij actief betrokken te zijn.