Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
11.01Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda6480648640-8
11.02Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken1.28201.2821.201-81
11.03Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur1.4831001.5831.479-104
11.99Algemeen programma 118.18108.1818.744563
Baten
11.01Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda00000
11.02Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken-1170-117-163-46
11.03Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur00000
11.99Algemeen programma 11000-3-3
Saldo
11.01Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda6480648640-8
11.02Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken1.16501.1651.038-127
11.03Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur1.4831001.5831.479-104
11.99Algemeen programma 118.18108.1818.741560

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 11.99 

 Algemeen programma 11 

              -

                 -

                 -

              -

                 -

 11.01 

 Hilversum op de regionale agenda 

              -

                 -

                 -

              -

                 -

 11.02 

 Optimalisering dienstverlening Hilversum 

              -

                 -

                 -

              -

                 -

 11.03 

 Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur 

              -

                 -

                 -

              -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 11.99 

 Algemeen programma 11 

    2.823

          1.416

              -

         173

          4.066

 11.01 

 Hilversum op de regionale agenda 

            -

                 -

              -

              -

                 -

 11.02 

 Optimalisering dienstverlening Hilversum 

            -

                 -

              -

              -

                 -

 11.03 

 Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur 

            -

                 -

              -

              -

                 -

Totaal voorzieningen

2.823

1.416

-

173

4.066