Beleidsdoel 11.01

Regio en Noordvleugel

Hilversum/Gooi en Vechtstreek op de regionale agenda

Lasten € 648 € 640
Baten € 0 € 0
Saldo € 648 € 640
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.02

Burgerzaken

Optimalisering van de dienstverlening Burgerzaken

Lasten € 1.282 € 1.201
Baten € 117 € 163
Saldo € 1.165 € 1.038
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.03

Wijknetwerken

Verbetering relatie inwoners en gemeentebestuur

Lasten € 1.583 € 1.479
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.583 € 1.479
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 11.99

Ondersteuning diverse bestuurslagen

Lasten € 8.181 € 8.744
Baten € 0 € 3
Saldo € 8.181 € 8.741
Ga naar beleidsdoel