Lasten € 6.524 € 11.310
Baten € 169.056 € 167.217
Saldo € 162.532 € 155.906
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

W. Jaeger