Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
01.01Financieringsfunctie15015150
01.02Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten1.285-4618244.1253.301
01.03Belastingen3.37903.3793.283-96
01.04Saldi kostenplaatsen966557511.8421.091
01.05Mutaties reserve401.5151.5552.046491
Baten
01.01Financieringsfunctie-3.7890-3.789-3.809-20
01.02Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten-134.548-1.328-135.876-137.514-1.638
01.03Belastingen-19.7670-19.767-20.056-289
01.04Saldi kostenplaatsen00000
01.05Mutaties reserve-5.010-4.614-9.624-5.8383.786
Saldo
01.01Financieringsfunctie-3.7740-3.774-3.794-20
01.02Algemene uitkering en overige algemene baten & lasten-133.263-1.789-135.052-133.3891.663
01.03Belastingen-16.3880-16.388-16.773-385
01.04Saldi kostenplaatsen966557511.8421.091
01.05Mutaties reserve-4.970-3.099-8.069-3.7924.277

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

1.5.1

Algemene reserve, ongebonden

          3.501

                 -

                 -

                 -

          3.501

1.5.2

Algemene reserve, gebonden

        54.229

          6.101

             690

                 -

        59.640

1.5.3

Dienstreserves 

             207

                 -

                 -

                 -

             207

1.5.4

Overige reserves

          3.431

               14

             978

               46

          2.420

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

 Mutaties via exploitatie 

 Rechtstr. 

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

01.01

Financieringsfunctie

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

01.02

Algemene uitkering/ov.alg.baten & lasten

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

01.03

Belastingen

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

01.04

Saldi kostenplaatsen 

          4.001

          2.066

          1.300

          1.707

          3.059

Totaal voorzieningen

4.001

2.066

1.300

1.707

3.059