Lasten € 2.796 € 2.640
Baten € 0 € 32
Saldo € 2.796 € 2.609
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

F.G.J. Voorink

Missie

De juiste functie aan de juiste locatie te koppelen; dat is wat het programma Ruimtelijke Ordening  beoogt. Centraal staat het behoud van bestaande, en het benutten van potentiële ruimtelijke kwaliteiten van Hilversum, door kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt niet uitsluitend gekeken naar Hilversum, maar ook naar Hilversum als deel van de regio.