begroting 2015 

 gewijzigde begroting 2015 

 rekening 2015 

 lasten 

 baten 

 saldo 

 lasten 

 baten 

 saldo 

 lasten 

 baten 

           saldo 

 1. Financien 

                         -  

                         -  

                      -  

                          -  

                         -  

                          -  

                          -  

                         -  

                         -  

 2. Sociale zaken 

                 52.392

                 27.796

              24.596

                  53.077

                 27.518

                  25.559

                  53.000

                 27.679

                 25.321

 3. Onderwijs en jeugdzaken 

                 33.919

                   2.438

              31.481

                  33.640

                   2.438

                  31.202

                  32.554

                   3.075

                 29.479

 4. Welzijn en zorg, inclusief volksgezondheid 

                 45.106

                   2.512

              42.595

                  54.490

                   8.105

                  46.386

                  44.819

                   4.742

                 40.077

 5. Beheer openbare ruimte 

                 14.118

                      644

              13.474

                  14.118

                      644

                  13.474

                  14.231

                      971

                 13.260

 6. Milieubescherming, natuur en leefbaarheid 

                 20.874

                 18.520

                2.354

                  21.506

                 18.520

                    2.986

                  20.628

                 18.308

                   2.320

 7. Wonen, ISV 

                 19.916

                 19.322

                   594

                  20.019

                 18.389

                    1.630

                  21.606

                 26.654

                   5.048-

 8. Economische zaken, media, toerisme en evenementen 

                   3.282

                      813

                2.469

                    3.282

                      813

                    2.469

                    2.954

                      715

                   2.238

 9. Cultuur en monumentenzorg  

                   7.537

                   1.314

                6.223

                    7.723

                   1.314

                    6.409

                    7.488

                   1.337

                   6.151

 10. Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer 

                   8.142

                        63

                8.079

                    8.142

                        63

                    8.079

                    8.125

                        54

                   8.070

 11. Bestuurlijke aangelegenheden 

                 11.594

                      117

              11.477

                  11.694

                      117

                  11.577

                  12.063

                      166

                 11.898

 12. Sport en recreatie 

                   4.050

                      718

                3.332

                    4.080

                      718

                    3.362

                    4.137

                      912

                   3.225

 13. Vergunningverlening en handhaving 

                   6.365

                   2.639

                3.726

                    6.365

                   2.639

                    3.726

                    6.341

                   2.085

                   4.256

 14. Bereikbaarheid 

                   7.273

                   4.720

                2.553

                    7.288

                   4.720

                    2.568

                    7.062

                   5.518

                   1.543

 15. Ruimtelijke ordening 

                   2.796

                         -  

                2.796

                    2.796

                         -  

                    2.796

                    2.640

                        32

                   2.609

 16. Dienstverlening 

                   2.711

                   1.307

                1.404

                    2.711

                   1.307

                    1.404

                    2.903

                   1.436

                   1.467

 onvoorzien 

                      107

                         -  

                   107

                         69

                         -  

                         69

                          -  

                         -  

                         -  

 lokale heffingen (niet gebonden) 

                         -  

                 19.423

              19.423-

                          -  

                 19.423

                  19.423-

                          -  

                 19.810

                 19.810-

 algemene uitkeringen 

               134.297

            134.297-

               135.625

                135.625-

               136.294

               136.294-

 dividend  

                      391

                   391-

                      391

                       391-

                      330

                      330-

 saldo financieringsfunctie 

                        15

                   3.649

                3.634-

                         15

                   3.649

                    3.634-

                         15

                   3.740

                   3.725-

 overige algemene dekkingsmiddelen 

                   4.653

                      344

                4.309

                    4.885

                      344

                    4.541

                    9.249

                   1.206

                   8.044

 E=C+D 

 RESULTAAT  

               244.891

               246.037

                1.146-

                257.456

               256.361

                    1.095

                251.862

               260.902

                   9.040-

 waarvan resultaat grondexploitaties (positief -/negatief+)  

                2.395-

                    1.287-

                   6.095-

 waarvan resultaat verkoop niet-strategisch bezit 

                   800-

                       800-

                   1.529-

 waarvan resultaat reguliere exploitatie 

                2.049

                    3.182

                   2.252