Lasten € 6.365 € 6.341
Baten € 2.639 € 2.085
Saldo € 3.726 € 4.256
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

F.G.J. Voorink

Missie

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen aan een leefbaar, schoon en veilig Hilversum. De gemeente zorgt voor een afgewogen balans waarbij levendigheid en bedrijvigheid hand in hand gaan met veilige situaties.