Lasten € 3.282 € 2.954
Baten € 813 € 715
Saldo € 2.469 € 2.238
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

W.M. Jaeger

Missie

Samen met ondernemers en kennisinstellingen willen wij werken aan een duurzame economische ontwikkeling van Hilversum. Doelen zijn voldoende werkgelegenheid, dynamiek en voorzieningen, en Hilversum als mediastad landelijk te promoten.