Lasten € 7.723 € 7.488
Baten € 1.314 € 1.337
Saldo € 6.409 € 6.151
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

W.M. Jeger / J.N. van Vroonhoven - Kok

Missie

Hilversum heeft een levendig en toekomstbestendig cultureel klimaat: een van de belangrijkste bouwstenen voor de ontwikkeling van de stad. Cultuur draagt in hoge mate bij aan het woongenot, de aantrekkelijkheid en de identiteit van Hilversum. Investeren in een veelzijdig kunst en cultuuraanbod is een voorwaarde voor een levendig cultureel klimaat.
Programmadoelstellingen: