Lasten € 7.288 € 7.062
Baten € 4.720 € 5.518
Saldo € 2.568 € 1.543
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

F.G.J. Voorink

Missie

Het doel van het programma Bereikbaarheid is het creëren van een goed bereikbare stad, met inachtneming van de kaders voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. In het programma Bereikbaarheid staat de keuzevrijheid van de reiziger voor gebruik van auto, fiets en/of openbaar vervoer centraal.