Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
14.01Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto3.356153.3713.3743
14.02Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken3.91703.9173.687-230
Baten
14.01Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto000-411-411
14.02Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken-4.7200-4.720-5.107-387
Saldo
14.01Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto3.356153.3712.963-408
14.02Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken-8030-803-1.420-617

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 14.01 

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

              -

                 -

                 -

               -

                 -

 14.02 

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken 

              -

                 -

                 -

                -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 14.01 

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto 

              -

                 -

  -

                -

                 -

 14.02 

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken 

         146

               44

                -

                -

             190

Totaal voorzieningen

146

44

-

-

190