Lasten € 14.118 € 14.231
Baten € 644 € 971
Saldo € 13.474 € 13.260
bedragen X €1.000

Portefeuillehouder

J.N. van Vroonhoven- Kok

Missie

De openbare ruimte op een juiste wijze beheren en onderhouden door samen met de bewoners van Hilversum te zorgen voor een schone, hele en veilige stad en ongeschonden straatmeubilair.