Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
04.01Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht7.8431.3049.1487.944-1.204
04.02Gemeentelijke integrale toegang3.549-1.5511.9982.08789
04.03Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen32.7569.70142.45733.815-8.642
04.04Een gezonde leefomgeving958-7088897486
Baten
04.01Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht-7700-770-2.081-1.311
04.02Gemeentelijke integrale toegang00000
04.03Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen-1.736-5.593-7.329-2.6614.668
04.04Een gezonde leefomgeving-60-606
Saldo
04.01Algemene voorzieningen zijn toegankelijk, dichtbij en vraaggericht7.0741.3048.3785.863-2.515
04.02Gemeentelijke integrale toegang3.549-1.5511.9982.08789
04.03Beheer en kwaliteit van individuele voorzieningen31.0204.10835.12831.154-3.974
04.04Een gezonde leefomgeving952-7088297492

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 04.01 

 Samenhang in de sociale leefomgeving

              -

                 -

                 -

                 -

                 -

 04.02 

 Integrale toegang

      7.274

            658 

          1.248

                 -

          6.684

 04.03 

 Samenhang en kwaliteit van individuele voorzieningen

      1.294

          1.600

               40

                 -

          2.854

 04.04 

 Gezondheidsbeleid

              -

                 -

                 -

                 -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 04.01 

 Samenhang in de sociale leefomgeving

              -

                 -

            -

                 -

                 -

 04.02 

 Integrale toegang

              -

                 -

                 -

                 -

                 -

 04.03 

 Samenhang en kwaliteit van individuele voorzieningen

              -

                 -

                 -

                 -

                 -

 04.04 

 Gezondheidsbeleid

              -

                 -

                 -

                 -

                 -

Totaal voorzieningen

-

-

-

-

-