Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
12.01Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat65530685603-82
12.02Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen2.89202.8922.880-13
12.03Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen5030503654151
Baten
12.01Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat-40-4-40
12.02Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen-6280-628-677-49
12.03Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen-860-86-231-145
Saldo
12.01Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat65130681599-82
12.02Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen2.26402.2642.203-62
12.03Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen41704174236

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 12.01 

 Vergroting sportdeelname

          272

                 -

                 -

               -

             272

 12.02 

 Aantrekkelijke, bereikbare sportvoorzieningen 

               -

                 -

                 -

               -

                 -

 12.03 

 Voldoende en veilige speel- en beweegruimte 

               -

                 -

                 -

               -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 12.01 

 Vergroting sportdeelname 

               -

                 -

                 -

               -

                 -

 12.02 

 Aantrekkelijke, bereikbare sportvoorzieningen 

               -

                 -

                 -

               -

                 -

 12.03 

 Voldoende en veilige speel- en beweegruimte 

               -

                 -

                 -

               -

                 -

Totaal voorzieningen

-

-

-

-

-