Beleidsdoel 12.01

Algemeen sportbeleid en sportstimulering

Vergroting sportdeelname, gezonde leefstijl en levendig sportklimaat

Lasten € 685 € 603
Baten € 4 € 4
Saldo € 681 € 599
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.02

Sportaccommodaties

Aantrekkelijke, gevarieerde en goed gespreide sportvoorzieningen

Lasten € 2.892 € 2.880
Baten € 628 € 677
Saldo € 2.264 € 2.203
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 12.03

Recreatie

Voldoende en veilige openbare ruimte om te spelen en te bewegen

Lasten € 503 € 654
Baten € 86 € 231
Saldo € 417 € 423
Ga naar beleidsdoel