Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
16.01Optimaliseren van de dienstverlening2.71102.7112.903192
Baten
16.01Optimaliseren van de dienstverlening-1.3070-1.307-1.436-129
Saldo
16.01Optimaliseren van de dienstverlening1.40401.4041.46763

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 16.01 

 Optimalisering van de dienstverlening 

                -

                 -

                 -

                -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 16.01 

 Optimalisering van de dienstverlening 

                -

                 -

                -

                -

                 -

Totaal voorzieningen

0

0

0

0

0