Beleidsdoel 02.01

Meedoen naar vermogen

Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee

Lasten € 53.077 € 53.000
Baten € 27.518 € 27.679
Saldo € 25.559 € 25.321
Ga naar beleidsdoel