Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
02.01Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee52.39268553.07753.000-77
Baten
02.01Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee-27.796278-27.518-27.679-161
Saldo
02.01Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee24.59696325.55925.321-238

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 02.01 

 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee 

             840

             100

             502

             438

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 02.01 

 Iedere Hilversummer doet naar vermogen mee 

                 -

                 -

                 -

                 -

Totaal voorzieningen

                 -

                 -

                 -

                 -