Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
06.01Hilversum is een veilige en leefbare gemeente1.3275321.8591.90546
06.02Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval8.689938.7827.894-888
06.03Schoon oppervlakte- en grondwater8.890-808.8108.83727
06.04Natuurbehoud en -beheer57287659636-23
06.05Voldoende capaciteit lijkbezorging1.39601.3961.356-40
Baten
06.01Hilversum is een veilige en leefbare gemeente-4610-461-602-141
06.02Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval-8.1090-8.109-7.646463
06.03Schoon oppervlakte- en grondwater-8.5640-8.564-8.634-70
06.04Natuurbehoud en -beheer00000
06.05Voldoende capaciteit lijkbezorging-1.3860-1.386-1.426-40
Saldo
06.01Hilversum is een veilige en leefbare gemeente8665321.3981.303-95
06.02Gescheiden inzameling en verwerking huishoudelijk afval58093673248-425
06.03Schoon oppervlakte- en grondwater326-80246203-43
06.04Natuurbehoud en -beheer57287659636-23
06.05Voldoende capaciteit lijkbezorging10010-70-80

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 06.01 

 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente  

             469

                 -

             350

               -

             119

 06.02 

 Gescheiden huishoudelijk afval 

         2.244

            752

          1.608

               -

          1.389

 06.03 

 Schoon oppervlakte- en grondwater 

                 0

                 -

                 -

               -

                 0

 06.04 

 Natuurbehoud en -beheer 

                 -

     -

                 -

               -

                 -

 06.05 

 Voldoende capaciteit lijkbezorging 

                 -

                 -

                 -

               -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 06.01 

 Hilversum is een veilige en leefbare gemeente  

                 -

                 -

               -

               -

                 -

 06.02 

 Gescheiden huishoudelijk afval 

                 -

                 -

               -

               -

                 -

 06.03 

 Schoon oppervlakte- en grondwater 

       32.873

          3.036

            97

               -

        35.812

 06.04 

 Natuurbehoud en -beheer 

               -0

                 -

               -

               -

               -0

 06.05 

 Voldoende capaciteit lijkbezorging 

             441

             116

          200

             37

             320

Totaal voorzieningen

33.314

3.152

297

37

36.132