Er hebben zich na balansdatum geen substantiële ontwikkelingen voorgedaan.