Beleidsdoel 07.01

Wonen

Huisvesting van de doelgroepen

Lasten € 164 € 136
Baten € 17 € 31
Saldo € 147 € 105
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.02

Wonen

Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen

Lasten € 53 € 53
Baten € 0 € 0
Saldo € 53 € 53
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.03

Stedelijke vernieuwing

Realisering programma stedelijke vernieuwing

Lasten € 2.752 € 3.815
Baten € 2.200 € 3.246
Saldo € 552 € 569
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 07.99

Grondzaken

Grondzaken

Lasten € 17.050 € 17.603
Baten € 16.172 € 23.378
Saldo € 878 € 5.775
Ga naar beleidsdoel