Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
07.01Huisvesting van de doelgroepen1640164136-28
07.02Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen53053530
07.03Realisering programma stedelijke vernieuwing2.75202.7523.8151.063
07.99Algemeen programma 716.94710317.05017.603553
Baten
07.01Huisvesting van de doelgroepen-170-17-31-14
07.02Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen00000
07.03Realisering programma stedelijke vernieuwing-2.2000-2.200-3.246-1.046
07.99Algemeen programma 7-17.105933-16.172-23.378-7.206
Saldo
07.01Huisvesting van de doelgroepen1470147105-42
07.02Ruim aanbod van nieuwe en vernieuwde woningen53053530
07.03Realisering programma stedelijke vernieuwing552055256917
07.99Algemeen programma 7-1581.036878-5.775-6.653

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 07.99 

 Algemeen programma 7 

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

 07.01 

 Huisvesting van de doelgroepen 

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

 07.02 

 Ruim aanbod nieuwe en vernieuwde woningen 

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

 07.03 

 Realisering programma stedelijke vernieuwing 

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 07.99 

 Algemeen programma 7 

        7.732

             223

       2.051

            822

          5.083

 07.01 

 Huisvesting van de doelgroepen 

                 -

                 -

               -

                 -

                 -

 07.02 

 Ruim aanbod nieuwe en vernieuwde woningen 

                 -

                 -

               -

                 -

                 -

 07.03 

 Realisering programma stedelijke vernieuwing 

                 -

                 -

               -

                 -

                 -

Totaal voorzieningen

7.732

223

2.051

822

5.083