Beleidsdoel 04.01

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang in de sociale leefomgeving

Lasten € 9.148 € 7.944
Baten € 770 € 2.081
Saldo € 8.378 € 5.863
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.02

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Integrale toegang

Lasten € 1.998 € 2.087
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.998 € 2.087
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.03

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Samenhang en kwaliteit in individueel maatwerk

Lasten € 42.457 € 33.815
Baten € 7.329 € 2.661
Saldo € 35.128 € 31.154
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 04.04

Maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg

Gezondheidsbeleid

Lasten € 888 € 974
Baten € 6 € 0
Saldo € 882 € 974
Ga naar beleidsdoel