Beleidsdoel 03.01

Pijler 1: Brede Ontwikkeling

Lasten € 4.883 € 4.431
Baten € 27 € 0
Saldo € 4.856 € 4.431
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.02

Jeugd

Pijler 2: Versterken van Kansen

Lasten € 3.907 € 4.365
Baten € 2.329 € 2.930
Saldo € 1.578 € 1.435
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.03

Jeugd

Pijler 3: Passende Ondersteuning

Lasten € 15.665 € 14.848
Baten € 0 € 14
Saldo € 15.665 € 14.834
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 03.04

Onderwijs

Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)

Lasten € 9.185 € 8.910
Baten € 82 € 131
Saldo € 9.103 € 8.779
Ga naar beleidsdoel