Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
03.01Pijler 1: Brede Ontwikkeling5.050-1674.8834.431-452
03.02Pijler 2: Versterken van Kansen3.90703.9074.365458
03.03Pijler 3: Passende Ondersteuning15.777-11215.66514.848-817
03.04Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)9.18509.1858.910-275
Baten
03.01Pijler 1: Brede Ontwikkeling-270-27027
03.02Pijler 2: Versterken van Kansen-2.3290-2.329-2.930-601
03.03Pijler 3: Passende Ondersteuning000-14-14
03.04Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)-820-82-131-49
Saldo
03.01Pijler 1: Brede Ontwikkeling5.023-1674.8564.431-425
03.02Pijler 2: Versterken van Kansen1.57801.5781.435-143
03.03Pijler 3: Passende Ondersteuning15.777-11215.66514.834-831
03.04Passende Onderwijshuisvesting (Pijler 1)9.10309.1038.779-324

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 03.01 

 Pijler 1: Brede Ontwikkeling  

             -

                 -

                 -

               -

                 -

 03.02 

 Pijler 2: Versterken van Kansen                                        

              -

                 -

                 -

               -

                 -

 03.03 

 Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 

              -

                 -

                 -

               -

                 -

 03.04 

 Passende Onderwijshuisvesting  (Pijler 1)

      1.142

                 -

               11

               -

          1.131

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 03.01 

 Pijler 1: Brede Ontwikkeling  

                -

                 -

        -

               -

                 -

 03.02 

 Pijler 2: Versterken van Kansen                                        

          102

                 -

                 -

            27

               75

 03.03 

 Pijler 3: Passende Ondersteuning                                 

                -

                 -

                 -

               -

                 -

 03.04 

 Passende Onderwijshuisvesting  (Pijler 1)

             56

             135

                 -

          109

               82

Totaal voorzieningen

158

135

0

136

157