Lasten € 179 € 197
Baten € 125 € 148
Saldo € 54 € 49

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

Begroting: toelichting op beleidsdoel

Met de invoer van de nieuwe Mediawet is wettelijk vastgelegd dat het standaardpakket van tv- en radiozenders via de kabel uit minimaal 30 kanalen bestaat. Consumenten hebben hierdoor toegang tot een voldoende groot en gevarieerd zenderpakket. Inspraak via programmaraden is daarmee minder nodig geworden. De werkzaamheden van de Programmaraad Hilversum zijn inmiddels beëindigd.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat UPC vrij is om de tarieven van analoge kabelaansluitingen vast te stellen. Over de consequenties van deze uitspraak vindt overleg plaats met UPC.

De lokale omroep RTi Hilversum zendt een dagelijks tv-journaal uit over gebeurtenissen en activiteiten in Hilversum. Daarnaast worden regelmatig programma’s over cultuur en lokale geschiedenis uitgezonden. Binnen dit beleidsdoel is primair de jaarlijkse bijdrage aan de lokale omroep RTi Hilversum opgenomen.

Prestaties & resultatien

Prestaties in 2015Resultaten in 2015
De werkzaamheden binnen dit beleidsdoel richten zich in 2015 op de uitvoering van vastgesteld beleid. Hierover wordt alleen gerapporteerd als er sprake is van majeure afwijkingen.

Indicatoren & kengetallen

I/KIndicatoren/KengetallenBronReferentie waardeBegroot 2015 (a)Realisatie 2015 (b)Verschil
(b-a)
KKijkt u wel eens naar de lokale televisie?Gemeente32% (2013)40%24%16%
KLuistert u wel eens naar de lokale radio?Gemeente11% (2013)12%10%2%

(I)ndicatoren en (K)engetallen; op indicatoren wordt gestuurd en er wordt over gerapporteerd. Kengetallen dienen als achtergrondinformatie

Kijkt u wel eens naar de lokale televisie?

Er zijn problemen geweest met de internetverbinding van KPN waardoor potentiële geïnteresseerden geen verbinding konden maken. 30% van de aansluitingen is van KPN. Daarnaast geldt hetzelfde als voor de lokale radio: consumenten maken meer gebruik van het internet om van lokaal nieuws op de hoogte te blijven. Voor RTi geldt: om geformuleerde doelen te halen is het duidelijk dat kwaliteitsimpulsen noodzakelijk zijn.

Luistert u wel eens naar de lokale radio?

Dit verschil past in een trend dat consumenten minder gebruik maken van lineaire radio en televisie, en steeds meer online nieuws en informatie vinden.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Begroting na wijzigingLastenBatenSaldo
Begroting na wijziging179-12554
Realisatie197-14849
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)18-23-5

Verklaring verschillen

 Lasten  

 Baten  

 Saldo 

#

Lokale omroep

18

-23

-5

Totaal verschil

18

-23

-5

Toelichting
De prestaties voor dit beleidsdoel zijn binnen de geraamde budgetten uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en realisatie van de financiën is slechts gering.

Beleidsdoelen binnen programma

Beleidsdoel 08.01

Media

Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.

Lasten € 652 € 709
Baten € 0 € 0
Saldo € 652 € 709
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.02

Ondernemingsklimaat

Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

Lasten € 1.554 € 1.156
Baten € 0 € 0
Saldo € 1.554 € 1.156
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.03

Detailhandel en horeca

Goed functionerende detailhandel en horeca

Lasten € 589 € 589
Baten € -688 € -568
Saldo € 1.277 € 1.157
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.04

Toerisme en evenementen

Een aantrekkelijk toeristisch product

Lasten € 308 € 302
Baten € 0 € 0
Saldo € 308 € 302
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 08.05

Lokale omroep

Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders

Lasten € 179 € 197
Baten € -125 € -148
Saldo € 304 € 345
Ga naar beleidsdoel