Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
08.01Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.652065270957
08.02Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat1.55401.5541.156-398
08.03Goed functionerende detailhandel en horeca58905895890
08.04Een aantrekkelijk toeristisch product3080308302-6
08.05Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders179017919718
Baten
08.01Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.00000
08.02Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat00000
08.03Goed functionerende detailhandel en horeca-6880-688-568120
08.04Een aantrekkelijk toeristisch product00000
08.05Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders-1250-125-148-23
Saldo
08.01Een sterke positie van Hilversum als Crossmediastad.652065270957
08.02Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat1.55401.5541.156-398
08.03Goed functionerende detailhandel en horeca-990-9922121
08.04Een aantrekkelijk toeristisch product3080308302-6
08.05Een evenwichtig aanbod van radio- en televisiezenders5405449-5

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 08.01

 Hilversum sterk als crossmediastad

518

500

138

 -

881

 08.02

 Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie

       1.296

                 -

          233

                 -

          1.063

 08.03

 Goed functionerende detailhandel en horeca 

               -

                 -

               -

                 -

                 -

 08.04

 Een aantrekkelijk toeristisch product 

                -

                 -

               -

                 -

                 -

 08.05

 Evenwichtig aanbod radio- en tv-zenders 

                -

                 -

               -

                 -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 08.01

 Hilversum sterk als crossmediastad 

                -

                 -

               -

                 -

                 -

 08.02

 Ruimte voor bedrijven en versterken zorgeconomie 

                -

                 -

               -

                 -

                 -

 08.03

 Goed functionerende detailhandel en horeca 

                -

                 -

               -

                 -

                 -

 08.04

 Een aantrekkelijk toeristisch product 

               -

                 -

               -

                 -

                 -

 08.05

 Evenwichtig aanbod radio- en tv-zenders 

               -

                 -

               -

                 -

                 -

Totaal voorzieningen

-

-

-

-

-