Beleidsdoel 10.01

Sociale veiligheid

Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit

Lasten € 578 € 595
Baten € 50 € 53
Saldo € 528 € 543
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.02

Fysieke veiligheid

Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding

Lasten € 343 € 289
Baten € 13 € 2
Saldo € 330 € 287
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 10.03

Brandweer

Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten

Lasten € 7.221 € 7.240
Baten € 0 € 0
Saldo € 7.221 € 7.240
Ga naar beleidsdoel