Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
10.01Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit578057859517
10.02Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding3430343289-54
10.03Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten7.22107.2217.24019
Baten
10.01Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit-500-50-53-3
10.02Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding-130-13-211
10.03Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten00000
Saldo
10.01Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit528052854315
10.02Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding3300330287-43
10.03Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten7.22107.2217.24019

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 10.01 

 Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 

            306

                 -

             153

              -

             153

 10.02 

 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 

                 -

                 -

                 -

              -

                 -

 10.03 

 Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 

                0

                 -

                 -

              -

                 0

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 10.01 

 Daadkrachtige aanpak overlast en criminaliteit 

                 -

                 -

               -

              -

                 -

 10.02 

 Professionele crisisbeheersing en rampenbestrijding 

                 -

                 -

               -

              -

                 -

 10.03 

 Brandveilig leven en effectieve aanpak incidenten 

                 -

                 -

               -

              -

                 -

Totaal voorzieningen

-

-   

-

-

-