Beleidsdoel 05.01

Wegen

Schone, hele en veilige infrastructuur

Lasten € 9.232 € 9.269
Baten € 413 € 552
Saldo € 8.819 € 8.717
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.02

Groen

Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

Lasten € 4.445 € 4.505
Baten € 179 € 381
Saldo € 4.266 € 4.124
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 05.03

Water

Instandhouding vijvers en waterwegen

Lasten € 441 € 457
Baten € 52 € 37
Saldo € 389 € 420
Ga naar beleidsdoel