Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
05.01Schone, hele en veilige infrastructuur9.23209.2329.26937
05.02Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten4.44504.4454.50560
05.03Instandhouding vijvers en waterwegen441044145716
Baten
05.01Schone, hele en veilige infrastructuur-4130-413-552-139
05.02Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten-1790-179-381-202
05.03Instandhouding vijvers en waterwegen-520-52-3715
Saldo
05.01Schone, hele en veilige infrastructuur8.81908.8198.717-102
05.02Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten4.26604.2664.124-142
05.03Instandhouding vijvers en waterwegen389038942031

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 05.01 

 Schone, hele en veilige infrastructuur

           232

                 -

                -

               -

            232

 05.02 

 Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten 

              32

                 -

              32

               -

               -

 05.03 

 Instandhouding vijvers en waterwegen

                 -

                 -

               -

               -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 05.01 

 Schone, hele en veilige infrastructuur

                 -

                 -

                -

               -

                 -

 05.02 

 Instandhouding Hilversums groene kwaliteiten

                 -

                 -

                -

               -

                 -

 05.03 

 Instandhouding vijvers en waterwegen

                 -

                 -

                -

               -

                 -

Totaal voorzieningen

-

-

-

-

-