Beleidsdoel 13.01

Vergunningverlening

Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces

Lasten € 2.867 € 2.936
Baten € 2.598 € 2.069
Saldo € 269 € 867
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 13.02

Handhaving

Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte

Lasten € 3.498 € 3.405
Baten € 41 € 17
Saldo € 3.457 € 3.389
Ga naar beleidsdoel