Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
13.01Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces2.86702.8672.93669
13.02Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte3.49803.4983.405-93
Baten
13.01Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces-2.5980-2.598-2.069529
13.02Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte-410-41-1724
Saldo
13.01Verbetering van de dienstverlening bij het vergunningproces2690269867598
13.02Effectiever toezicht op woon- en leefkwaliteit en gebruik openbare ruimte3.45703.4573.389-68

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 13.01 

 Verbetering dienstverlening vergunningproces 

                -

                 -

                 -

              -

                 -

 13.02 

 Effectiever toezicht op gebruik openbare ruimte 

                -

                 -

                 -

              -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 13.01 

 Verbetering dienstverlening vergunningproces 

                -

                 -

               -

              -

                 -

 13.02 

 Effectiever toezicht op gebruik openbare ruimte 

                -

                 -

               -

              -

                 -

Totaal voorzieningen

-

-

-

-

-