Beleidsdoel 09.01

Cultuur

Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

Lasten € 7.129 € 7.032
Baten € 1.314 € 1.334
Saldo € 5.815 € 5.698
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 09.02

Monumentenzorg en archeologie

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Lasten € 594 € 456
Baten € 0 € 3
Saldo € 594 € 453
Ga naar beleidsdoel