Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
09.01Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod6.9431867.1297.032-97
09.02Bescherming cultuurhistorisch erfgoed5940594456-138
Baten
09.01Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod-1.3140-1.314-1.334-20
09.02Bescherming cultuurhistorisch erfgoed000-3-3
Saldo
09.01Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod5.6291865.8155.698-117
09.02Bescherming cultuurhistorisch erfgoed5940594453-141

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 09.01 

 Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  

          1.852

                 -

               29

               70

          1.753

 09.02 

 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed 

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 09.01 

 Een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod  

               15

                 8

                 -

                 8

               15

 09.02 

 Bescherming cultuurhistorisch erfgoed 

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

Totaal voorzieningen

15

8

0

8

15