Beleidsdoel 15.01

Ruimtelijke plannen

Actuele ruimtelijke plannen

Lasten € 2.796 € 2.640
Baten € 0 € 32
Saldo € 2.796 € 2.609
Ga naar beleidsdoel