Programma financiën

Bedragen x € 1.000 (negatief is voordeel)

Beleidsdoel en omschrijvingPrimitieve begroting 2015Wijziging begroting 2015Actuele begroting 2015Realisatie 2015Verschil 2015
Lasten
15.01Actuele ruimtelijke plannen2.79602.7962.640-156
Baten
15.01Actuele ruimtelijke plannen000-32-32
Saldo
15.01Actuele ruimtelijke plannen2.79602.7962.609-187

Specificatie reserves

1-1-2015

Erbij

Eraf

Eraf

31-12-2015

(ivm activa)

 15.01 

 Actuele ruimtelijke plannen 

                 -

                 -

                 -

                 -

               -

Specificatie voorzieningen

1-1-2015

Mutaties via exploitatie

Rechtstr.

31-12-2015

Erbij

Eraf

Eraf

 15.01 

 Actuele ruimtelijke plannen 

                 -

                 -

                 -

                 -

               -

Totaal voorzieningen

0

0

0

0

0