Beleidsdoel 14.01

Bereikbaarheid

Betere bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto

Lasten € 3.371 € 3.374
Baten € 0 € 411
Saldo € 3.371 € 2.963
Ga naar beleidsdoel

Beleidsdoel 14.02

Parkeren

Een acceptabele parkeerbalans in alle wijken

Lasten € 3.917 € 3.687
Baten € 4.720 € 5.107
Saldo € 803 € 1.420
Ga naar beleidsdoel