Beleidsdoel 16.01

Versterking dienstverlening

Optimaliseren van de dienstverlening

Lasten € 2.711 € 2.903
Baten € 1.307 € 1.436
Saldo € 1.404 € 1.467
Ga naar beleidsdoel