schuldverloop 2015

rente

langlopende leningen

stand leningen 

aflossing

opgenomen in

stand leningen

ten laste van

1 januari

2015

2015

31 december

2015

Bank Nederlandse Gemeenten

113.215.258

-13.381.649

20.000.000

119.833.609

4.545.479

Nederlandse Waterschapsbank

23.200.000

-1.400.000

21.800.000

683.789

Aegon

11.520.000

-480.000

11.040.000

359.170

Nationale Nederlanden

10.000.000

-400.000

9.600.000

300.306

Rabobank

544.536

-544.536

0

5.570

Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 16,2 miljoen afgelost.
In 2015 is één lening aangetrokken van € 20 miljoen met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 0,917%.

In de begroting 2015 gingen we ervan uit dat er een lening van € 25 miljoen zou moeten worden aangetrokken tegen een rente van 3%.