Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek uit de gegevens van de BNG dat de gemeente Hilversum nog twee rechtstreekse borgstellingen heeft lopen voor Dudok Wonen. Het betreft twee leningen die na hun oorspronkelijke looptijd alsnog zijn verlengd. Met de verlenging van de looptijd bleef de rechtstreekse borgstelling door de gemeente Hilversum in stand.

Ook uit een opgave van het Nationaal Restauratiefonds blijkt dat de gemeente Hilversum garant staat voor twee leningen m.b.t. de restauratie van de voormalige Zand en Zoutbunker.

Ook zijn nu de door de gemeente Hilversum verstrekte hypotheekgatanties opgenomen. Het betreft hypotheken die voor 1996 zijn afgesloten. Vanaf 2016 is de gemeente garantie overgegaan in de nationale hypotheekgarantie.